Laatste Berichten

Regeling visum uitnodigende partij

Vanaf 10/9/2014 dient u naast uw notification ook een brief van de uitnodigende partij aan te leveren. In deze brief dient de uitnodigende partij zich te introduceren, de naam te vermelden van de persoon die wordt uitgenodigd met zijn/haar functie, de relatie tussen het bedrijf en uw bedrijf en hoe vaak de persoon China zal bezoeken in 1 jaar. De Consul zal dan bepalen of u in aanmerking komt voor een jaarvisum.

Nieuwe regels voor visa voor China

De regels voor het aanvragen van een visum zijn aangescherpt. Lees hier waaraan u dient te voldoen:

Toeristen
U dient het hele visumaanvraagformulier in te vullen. Als u iets niet kunt invullen, noteer dan ‘n/a’. Een visum voor 90 dagen wordt zelden meer afgegeven (alleen voor familiebezoek.) Per paspoort hebben wij van u nodig: ticket, hotelboeking, visumaanvraagformulier, pasfoto waarop uw tanden niet te zien zijn.

Zakelijk
Hiervoor gelden dezelfde regels en eisen als voor toeristen. Daarnaast hebben wij extra nodig: een uitnodiging + eventuele garantiebrief (voorbeeld hier). Indien u een double entry wilt, dienen de 2 data in de uitnodiging vermeld te staan. Voor een multiple entry heeft u een visa-notification nodig plus een uitgebreide uitnodiging met minimaal 3 data van bezoek. Wanneer u 1 visum in uw paspoort heeft staan, kunt u geen een toeristenvisum meer aanvragen: u dient aan te tonen waarom u zo regelmatig reist.

U dient zelf kopieën te maken. Als de set niet compleet is kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

Visum China gaat per email factureren

Vanaf 1 juni 2012 gaan wij de facturen per e-mail versturen. Dit kan zijn, een week nadat we het paspoort retour hebben gestuurd. Houd dus uw mailbox in de gaten. U betaalt bij ons nog steeds achteraf. Wij hanteren geen verborgen kosten, zoals administratiekosten, die elders wel worden berekend.

Het consulaat neemt spoed en express aanvragen niet meer in behandeling

Vanaf 4 juli 2012 neemt het consulaat geen spoed en express aanvragen meer in behandeling. De snelste en enige procedure op het consulaat is dan 4 werkdagen. Wij kunnen echter wel een spoedvisum voor u regelen. Neem direct contact met ons op 06 – 17 12 65 94